Znaleziono 5 artykułów

Stanisław Domoradzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Józef Marcinkiewicz (1910-1940) w świetle dokumentów i wspomnień. W stulecie urodzin Stanisław Domoradzki Zofia Pawlikowska-Brożek s. 23-62
Milestones in the Teaching of Mathematics to Children in Polish Territories from the Last Decades of the Nineteenth Century until the End of the Twentieth Century Stanisław Domoradzki s. 32-37
Stanisław Zaremba (1863-1942) : fragmenty biografii w 120-lecie doktoratu Stanisław Domoradzki s. 79-102
O pewnych dokumentach z Archiwum Kapicy dotyczących pobytu Stanisława Natansona i Piotra Wertensteina w łagrach sowieckich Stanisław Domoradzki Zofia Pawlikowska-Brożek s. 109-137
Z doświadczeń w kształceniu matematycznym słuchaczy SJPC WSP w Rzeszowie Stanisław Domoradzki Anna Dąbrowska s. 259-268