Znaleziono 35 artykułów

Arkadiusz Domaszk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 24 lutego i 23 marca 2004 r. Arkadiusz Domaszk Julian Kałowski s. 7
Realizacja misji nauczycielskiej Kościoła w publicznych stowarzyszeniach wiernych związanych z "Towarzystwem Św. Franciszka Salezego" Arkadiusz Domaszk s. 17-41
Realizacja misji Kościoła w stowarzyszeniach związanych z duchowością Towarzystwa Św. Franciszka Salezego Arkadiusz Domaszk s. 19-43
Nowe horyzonty misji „Ad gentes” – normy prawa kanonicznego Arkadiusz Domaszk s. 21-40
Kierownictwo duchowe alumnów seminariów duchownych i zakonników w prawie kanonicznym (I) : forma sakramentalna i pozasakramentalna Arkadiusz Domaszk s. 21-31
Salezjański Ruch Młodzieżowy związany z Towarzystwem Św. Franciszka Salezego i jego relacja do prawa kanonicznego Arkadiusz Domaszk s. 29-44
Współcześni męczennicy za wiarę : wymagania procesu kanonizacyjnego Arkadiusz Domaszk s. 39-57
Ochrona danych osobowych – obowiązek duszpasterski Arkadiusz Domaszk s. 43-67
Warunki przyjęcia do instytutu zakonnego Arkadiusz Domaszk s. 49-82
Towarzystwo Św. Franciszka Salezego wobec zagrożenia nadużyciami seksualnymi względem nieletnich Arkadiusz Domaszk s. 49-56
Uprawnienie duchownych do przepowiadania Słowa Bożego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Arkadiusz Domaszk s. 51-67
Organy zarządu i współodpowiedzialności : rady w prawie własnym Towarzystwa św. Franciszka Salezego Arkadiusz Domaszk s. 61-74
Internet dobrodziejstwem i zagrożeniem : formacyjne wyzwania dla seminariów duchownych Arkadiusz Domaszk s. 63-79
Funkcja ekonoma w prawie własnym Towarzystwa św. Franciszka Salezego Arkadiusz Domaszk s. 63-75
Katolicki Uniwersytet Ameryki (The Catholic University Of America) w świetle norm prawa kanonicznego Arkadiusz Domaszk s. 67-101
Prawny i katechetyczny wymiar "Drogi Neokatechumenalnej" Arkadiusz Domaszk s. 69-90
Reakcja Kościoła na nadużycia seksualne wobec nieletnich ze strony duchownych Arkadiusz Domaszk s. 69-86
Udział braci zakonnych w nauczycielskim zadaniu Kościoła Arkadiusz Domaszk s. 77-109
Środki komunikacji społecznej w nauczaniu Kościoła i misji ewangelizacyjnej Arkadiusz Domaszk s. 81-95
Odrębność wydziałów kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w świetle prawa kanonicznego Arkadiusz Domaszk s. 85-113
Formacja alumnów wyższych seminariów duchownych do korzystania ze środków społecznego przekazu w misji Kościoła Arkadiusz Domaszk s. 91-106
Formacja ciągła w Towarzystwie św. Franciszka Salezego Arkadiusz Domaszk s. 109-120
Zdolność wiernych świeckich do przepowiadania Słowa Bożego Arkadiusz Domaszk s. 111-133
Wybory w prawie własnym Towarzystwa Św. Franciszka Salezego Arkadiusz Domaszk s. 115-126
Udział koadiutorów - braci zakonnych w nauczycielskim zadaniu Kościoła Arkadiusz Domaszk s. 205-226
Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego "Administracja w prawie kanonicznym" : (Warszawa, 14-18 września 2011 r.) Arkadiusz Domaszk s. 267-268
Konferencja naukowa "Polityka informacyjna Kościoła" : (Warszawa, 28 października 2009) Arkadiusz Domaszk s. 278-279
"Sekty w Internecie", Andrzej Zwoliński, Kraków 2009 : [recenzja] Arkadiusz Domaszk Andrzej Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 314-316
"Uwolnić się z sieci. Uzależnienie od Internetu", Kimberly Young, Patrice Klausing, tł. G. Pindur, Katowice 2009 : [recenzja] Arkadiusz Domaszk Patrice Klausing (aut. dzieła rec.) Gabriela Pindur (aut. dzieła rec.) Kimberly Young (aut. dzieła rec.) s. 315-316
Konferencja naukowa "Etyczne i prawne wyzwania internetu" Arkadiusz Domaszk s. 373-376
Sympozjum "Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym" Arkadiusz Domaszk s. 435-438
Międzynarodowa konferencja naukowa, "Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym : (Olsztyn-Kortowo, 9-10 maja 2008) Arkadiusz Domaszk s. 467-470
Ogólnopolska Konferencja Naukowa : "Zadania nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku”" : (Radom 3-5 września 2007) Arkadiusz Domaszk s. 522-524
Ogólnopolska Konferencja Naukowa : "Media a wartości" : (Olsztyn-Kortowo, Wydział Prawa i Administracji UWM, 9 maja 2007) Arkadiusz Domaszk s. 524-525
"The Gospel in cyberspace. Nurturing faith in the Internet age", red. Pierre Babin, Angela Ann Zukowski, Chicago 2002 : [recenzja] Arkadiusz Domaszk Pierre Babin (aut. dzieła rec.) Angela Ann Zukowski (aut. dzieła rec.) s. 590-591