Znaleziono 38 artykułów

Wiesław Domasłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania nad strukturalnym wzmacnianiem wapienia pińczowskiego termoplastycznymi żywicami sztucznymi : część III : badania nad zastosowaniem żywicy paraloid B-72 oraz polimetakrylanu metylu Wiesław Domasłowski Jadwiga Łukaszewicz s. 3-44
Materiały i techniki malarskie malowideł ściennych w nawie głównej Kościoła p.w. NMP w Toruniu Zbigniew Brochwicz Wiesław Domasłowski Małgorzata Górzyńska Janusz Wiklendt s. 3-21
Kamienna konsola z popiersiem Mojżesza z kościoła św. Jana w Toruniu Wiesław Domasłowski s. 3-15
Profesor dr Kazimierz Malinowski (1907-1977) Wiesław Domasłowski s. 3-6
Badania nad strukturalnym wzmacnianiem wapienia pińczowskiego termoplastycznymi żywicami sztucznymi : część II : badania nad zastosowaniem żywicy Paraloid B-72 oraz polimetakrylanu metylu Wiesław Domasłowski s. 3-36
Badania nad strukturalnym wzmacnianiem wapienia pińczowskiego roztworami termoplastycznych żywic sztucznych Wiesław Domasłowski s. 7-21
Konserwacja kamiennego portalu z Ołbina w kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu Wiesław Domasłowski s. 11-27
Badania nad wzmacnianiem osłabionych i zdezintegrowanych partii w kamiennych obiektach zabytkowych Wiesław Domasłowski s. 23-40
Zagadnienie usunięcia nawarstwień z powierzchni kamiennego portalu z Ołbina Wiesław Domasłowski s. 29-34
Zagadnienia konserwatorskie malowideł ściennych oraz cegieł podłoża w kościele św. Jana w Gnieźnie Wiesław Domasłowski Maria Zdzitowiecka s. 30-44
Badania nad hydrofobizacją murów ceglanych Wiesław Domasłowski s. 32-41
Technologia zapraw epoksydowych wiążących w niskich temperaturach i w atmosferze o wysokiej wilgotności Wiesław Domasłowski s. 33-63
Konserwacja korony murów Wiesław Domasłowski Wacława Szmidel-Domasłowska s. 33-43
Konserwacja kamiennej konsoli z Mojżeszem w kościele św. Jana w Toruniu Wiesław Domasłowski Wacława Szmidel-Domasłowska s. 35-48
Wykonywanie przekrojów (naszlifów) tynków i polichromii, utwardzonych żywicą epoksydową w roztworze Zbigniew Brochwicz Wiesław Domasłowski s. 44-46
Strukturalne wzmacnianie wapienia pińczowskiego fluorokrzemienianem cynku Wiesław Domasłowski Ryszard Mirowski s. 47-66
Problematyka konserwatorska malowideł ściennych na podłożu ceglanym w kościele św. Jana w Gnieźnie Wiesław Domasłowski Hubert Drążkowski Ryszard Mirowski Dorota Sobkowiak s. 54-63
Konserwacja tumby Piotra z Bnina w katedrze włocławskiej Zbigniew Brochwicz Wiesław Domasłowski s. 58-63
Ocena właściwości kamieni wzmocnionych światłotrwałą, cykloalifatyczną żywicą epoksydową Eurostac EP 2101 Wiesław Domasłowski Dorota Sobkowiak s. 67-81
Hydrofobizacja kamieni kauczukiem silikonowym Wacker SK-41 Wiesław Domasłowski Maria Kęsy-Lewandowska s. 71-88
Badania nad przydatnością zapraw Mineros do uzupełniania ubytków w kamieniach Wiesław Domasłowski Ryszard Mirowski Dorota Sobkowiak s. 83-103
Problematyka konserwatorska Kolosów z Wyspy Wielkanocnej Wiesław Domasłowski s. 86-98
Badanie światłotrwałości żywic epoksydowych Wiesław Domasłowski Maria Kęsy-Lewandowska Krzysztof Lisek s. 89-106
Zasady konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych Wiesław Domasłowski s. 97-112
Kształcenie konserwatorów zabytków w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wiesław Domasłowski s. 106-114
Strukturalne wzmacnianie piaskowców żywicami termoplastycznymi Wiesław Domasłowski Maria Kęsy-Lewandowska s. 107-128
Szanowny Panie Redaktorze! Wiesław Domasłowski s. 129-130
Test krystalizacyjny jako miernik odporności kamieni na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie : część II Wiesław Domasłowski s. 145-166
Współczesne metody konserwacji zabytków kamiennych Wiesław Domasłowski s. 160-168
Badania nad strukturalnym wzmacnianiem wapienia pińczowskiego termoplastycznymi żywicami sztucznymi : część V : ocena jakości rozpuszczalników żywic oraz odporności wzmocnionego wapienia na działanie soli i zamrażanie Wiesław Domasłowski Maria Kęsy-Lewandowska s. 167-190
Nauki chemiczne a konserwacja zabytków : stan, potrzeby i perspektywy Wiesław Domasłowski s. 173-176
Wiesław Domasłowski, Maria Kęsy-Lewandowska, Jadwiga W. Łukaszewicz, "Badania nad konserwacją murów ceglanych", Toruń 1998 : [recenzja] Andrzej Misiorowski Wiesław Domasłowski (aut. dzieła rec.) Maria Kęsy-Lewandowska (aut. dzieła rec.) Jadwiga W. Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 210
Komentarz do artykułu K. F. B. Hempla "Uwagi na temat konserwacji rzeźby z marmuru i terakoty" Wiesław Domasłowski s. 217-219
Badania nad zastosowaniem jonitów do odsalania kamiennych obiektów zabytkowych Wiesław Domasłowski Małgorzata Zyzik s. 217-226
Strukturalne wzmacnianie wapienia pińczowskiego polimetakrylanem butylu Wiesław Domasłowski s. 285-294
    Zacytuj
  • Udostępnij
Problemy konserwacji murów ceglanych Wiesław Domasłowski Jadwiga W. Łukaszewicz s. 351-358
Wpływ nawierzchni ulic Starówki toruńskiej na stan zachowania budynków Wiesław Domasłowski s. 395-436
Konserwacja kamiennej rzeźby pielgrzyma ze Słupi Nowej Wiesław Domasłowski Wacława Szmidel-Domasłowska Norbert Szunke s. 619-637