Znaleziono 21 artykułów

Lucyna Domańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Klonowice, st. 1, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 22-38/- Lucyna Domańska Sławomira Ruta s. 2
Łącko, woj. Bydgoszcz, stanowisko 6, obozowisko z fazy I ("AB") kultury pucharów lejkowatych : z badań nad genezą rozwoju i systematyką chronologiczną kultury pucharów lejkowatych na Kujawach / Lucyna Domańska, Aleksander Kośko. Analiza petrograficzna materiałów kamiennych z Łącka, woj. Bydgoszcz, stanowisko 6 / Zofia Walkiewicz, Janusz Skoczylas. Ślady malowania na kamieniu ze stanowiska 6 w Łącku, woj Bydgoszcz / Janusz Lehman. Badania rysunku barwnego na piaskowcu z Łącka, woj. Bydgoszcz, stanowisko 6 Lucyna Domańska Aleksander Kośko Janusz Lehman Marian Owoc Janusz Skoczylas Zofia Walkiewicz s. 2, 3-55
Dąby, gm. Dobre, woj. włocławskie. Stanowisko 29 Lucyna Domańska s. 8
Jastrzębia Góra, gm. Władysławowo, woj. gdańskie. Stanowisko 72 Lucyna Domańska s. 11
Jastrzębia Góra, gm. Władysławowo, woj. gdańskie. Stanowisko 4 Lucyna Domańska s. 12
Jastrzębia Góra, gm. Władysławowo, woj. gdańskie. Stanowisko 4 Lucyna Domańska s. 12
    Zacytuj
  • Udostępnij
Z badań nad krzemieniarstwem kultury lendzielskiej na Kujawach : (ze studiów nad rozwojem kultur wstęgowych na Kujawach) Lucyna Domańska s. 13-26
Łącko, st. 6A, gm. Pakość, woj. bydgoskie, AZP 43-38/- Lucyna Domańska s. 15
Wytwórczość krzemieniarska grupy łupawskiej kultury pucharów lejkowatych Lucyna Domańska s. 17-61
Jastrzębia Góra, gm. Władysławowo, woj. gdańskie. Stanowisko 4 Lucyna Domańska s. 18-19
Łącko, st. 6A, gm. Pakość, woj. bydgoskie, AZP 43-38/- Lucyna Domańska s. 19
Przybranówek, st. 43, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 44-44/62 Lucyna Domańska s. 20
    Zacytuj
  • Udostępnij
Łącko, pow. Inowrocław. Stanowisko 6 Lucyna Domańska Aleksander Kośko s. 28
Poczałkowo, st. 36, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 44-44 Lucyna Domańska s. 45
Poczałkowo, st. 38, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 44-44 Lucyna Domańska s. 46
Przybranówek, st. 43, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 44-44 Lucyna Domańska s. 46-47
Udział komponentu maglemoskiego w rozwoju kulturowym późnomezolitycznych społeczeństw Pomorza w świetle badań na stanowisku Jastrzębia Góra 4, woj. Gdańsk Lucyna Domańska s. 2, 61-70
Przybranówek, st. 43, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 44-44/62 Lucyna Domańska s. 63-64
Piaski, gm. Kleszczów, woj. piotrkowskie. Stanowisko 15 i 18 Lucyna Domańska Jerzy Kmieciński s. 94-95
Kuczkowo, st. 1, gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-43/232 Lucyna Domańska s. 101
Dęby, st. 10, gm. Dobre, woj. włocławskie Lucyna Domańska s. 127