Znaleziono 4 artykuły

Małgorzata Dąbrowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od misji do strategii personalnej biblioteki : studium teoretyczne Małgorzata Dąbrowicz s. 119-136
Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014 Małgorzata Dąbrowicz Artur Jazdon s. 129-157
Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Małgorzata Dąbrowicz s. 11, 147-164
Coaching – moda czy konieczność? Możliwości zastosowania coachingu w bibliotece Małgorzata Dąbrowicz s. 205-227