Znaleziono 2 artykuły

Mariusz Czupich

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy rozwoju innowacyjności regionalnej : (ze szczególnym uwzględnieniem małych miast) Mariusz Czupich Aneta Zaremba s. 85-92
Uwarunkowania wzrostu innowacyjności w wybranych regionach Europy Środkowo-Wschodniej Mariusz Czupich s. 205-219