Znaleziono 2 artykuły

Marcin Czujek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Godność prokreacji ludzkiej w kontekście technik reprodukcyjnych. Studium kanoniczno-prawne i etyczne", Marcin Czujek, Gniezno 2014 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Marcin Czujek (aut. dzieła rec.) s. 188-193
Prawa dziecka w kontekście obowiązków małżeńskich : spojrzenie kanoniczno-cywilne Marcin Czujek s. 427-442