Znaleziono 2 artykuły

Mirosława Czetyrba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Структурнo-семантичні особливості українських і польських слів з префіксами не-, без- i nie-, bez- Mirosława Czetyrba s. 265-273
Derywaty rzeczownikowe z "нe-" prefiksalnym w języku ukraińskim : (paralele w języku polskim) Mirosława Czetyrba s. 267-283