Znaleziono 4 artykuły

Marcin Czerwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola stereotypu w kształtowaniu polifonicznego uniwersum literackiego i kulturowego na przykładzie oryginału i polskiego przekładu „Mostu na Drinie" Ivo Andricia Marcin Czerwiński s. 19-36
"Humanistyczna kariera semiotyki", Marcin Czerwiński, "Miesięcznik Literacki", R.VI (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Marcin Czerwiński (aut. dzieła rec.) s. 142
"Kartki z różnych miast", Marcin Czerwiński, Warszawa 1957 : [recenzja] Zdzisław Wójcik Marcin Czerwiński (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Interpretacja dzieła : konferencja w Instytucie Sztuki PAN, 5-7 listopada 1984 roku", pod red. Marcina Czerwińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Elżbieta Konończuk Marcin Czerwiński (aut. dzieła rec.) s. 415-422