Znaleziono 9 artykułów

Zbigniew Czachór

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryzys w Unii Europej skiej. Propozycje nowych pól i pytań badawczych Zbigniew Czachór s. 7-16
Budowanie zdolności Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju. Analiza instytucjonalna w świetle teorii wymiany Zbigniew Czachór s. 7-20
Teoretyczne wyznaczniki zmiany systemowej w Unii Europejskiej 2014–2019 Zbigniew Czachór s. 19-32
Teoretyczne wyznaczniki zmiany i rozwoju Unii Europejskiej na przykładzie analizy programu prezydencji Francji - drugie półrocze 2008 Zbigniew Czachór s. 55-70
Wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na przykładzie Partnerstwa Wschodniego i Partnerstwa dla Modernizacji. Komentarz politologiczny Zbigniew Czachór s. 197-204
Traktat z Lizbony a perspektywa akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej Zbigniew Czachór s. 211-218
"Kryzys w państwie. Kryzys w Unii Europejskiej. Analiza wieloaspektowa", red. Zbigniew Czachór, Joanna Jancz, Poznań 2016 : [recenzja] Anna Siuda Zbigniew Czachór (aut. dzieła rec.) Joanna Jancz (aut. dzieła rec.) s. 385-386
"Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej", Zbigniew Czachór, Warszawa 2013 : [recenzja] Aniela Dylus Zbigniew Czachór (aut. dzieła rec.) s. 423-427
"Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej", red. Zbigniew Czachór, Tomasz R. Szymczyński, Warszawa 2011 : [recenzja] Anna Wesołowska-Maciejewska Zbigniew Czachór (aut. dzieła rec.) Tomasz R. Szymczyński (aut. dzieła rec.) s. 506-508