Znaleziono 37 artykułów

Marek Cwetsch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Łupawa, pow. Słupsk. Stanowisko 15 Marek Cwetsch Dobrochna Jankowska s. 28-29
Łupawa, pow. Słupsk. Stanowisko 18 Marek Cwetsch Dobrochna Jankowska s. 29-30
Łupawa, pow. Słupsk. Stanowisko 18 Marek Cwetsch Dobrochna Jankowska s. 38-39
Poganice, pow. Słupsk. Stanowisko 4 Marek Cwetsch Dobrochna Jankowska s. 42-43
Łyszkowice, woj. sieradzkie. Stanowisko 1 Marek Cwetsch Aleksander Różycki Tadeusz Łaszkiewicz s. 60
Pęczniew, woj. sieradzkie. Stanowisko 3A Marek Cwetsch R. Fojud s. 66
Komorów, st. 8, gm. Wierzchosławice, woj. tarnowskie, AZP 103-65/35 Marek Cwetsch s. 99
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kraków - Stare Miasto Marek Cwetsch Emil Zaitz s. 102
Kraków - Kazimierz, AZP 102-56 Marek Cwetsch Emil Zaitz s. 102-103
Zakrzew, gm. Warta, woj. sieradzkie. Stanowisko 3 Marek Cwetsch Roman Fojud Ryszard Mazurowski s. 105-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kraków - Stare Miasto. Plac Wiosny Ludów. Kościół WW. Świętych Marek Cwetsch Teresa Radwańska Kazimierz Radwański s. 128-129
Kraków - Stare Miasto, ul. Senacka 3 Marek Cwetsch Kazimierz Radwański s. 130-131
Kraków - Stare Miasto Marek Cwetsch s. 130
Kraków - Stare Miasto, Pl. Wiosny Ludów, Kościół WW Świętych Marek Cwetsch Teresa Radwańska Kazimierz Radwański s. 131
Kraków - Tyniec. Opactwo OO. Benedyktynów. Stary refektarz Marek Cwetsch Teresa Radwańska Emil Zaitz s. 137
Kraków - Stare Miasto, ul. Sanacka 3 Marek Cwetsch Kazimierz Radwański s. 154-155
Kraków - Zwierzyniec. Kościół Salwatora Marek Cwetsch Teresa Radwańska s. 156
Kraków - Stare Miasto. Okół Marek Cwetsch Janusz Paluch Emil Zaitz s. 157-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kraków - Stare Miasto (blok 37-39), ul. Kanonicza 1, 7, 9, 11, 13, 17-22, 24, Pl. Wita Stwosza 2 Marek Cwetsch Stanisław Kołodziejski Krzysztof Sobczyk Emil Zaitz s. 159-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kraków - Stare Miasto, ul. Kanonicza 9 Marek Cwetsch s. 178
Kraków - Stare Miasto. Rynek Główny 25 Marek Cwetsch Stanisław Kołodziejski s. 178
Kraków - Stare Miasto, ul. Kanonicza 9 Marek Cwetsch Kazimierz Radwański Emil Zaitz s. 193-194
Wierzchosławice, st. 5, gm. loco, owj. tarnowskie, AZP 103-65/23 Marek Cwetsch s. 195
Kraków. Stare Miasto. Kościół Św. Idziego Marek Cwetsch Kazimierz Radwański s. 202-203
Wylazłów, woj. sieradzkie. Stanowisko 7a i 7b Marek Cwetsch s. 209
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kraków - Stare Miasto (blok 18), ul. Szewska 15, 17, 19, 21 i 23, ul. Jagiellońska 5, pl. Szczepański 2 i 3 Marek Cwetsch Stanisław Kołodziejski Krzysztof Sobczyk Emil Zaitz s. 221-222
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kraków - Stare Miasto, ul. Gołębia 4 Marek Cwetsch Stanisław Kołodziejski Kazimierz Radwański s. 236-237
Kraków. Stare Miasto. Stanowiska: ul. Grodzka 28/30, 32; ul. Dominikańska 1, 3; Place Dominikański 4, 5; ul. Bracka 11, 9, 15; ul. Franciszkańska 1 Marek Cwetsch Stanisław Kołodziejski Kazimierz Radwański s. 236
Poznań. Stary Rynek 48 Marek Cwetsch Edward Krause s. 240
Borek, st. 2, gm. Rzezawa, woj. tarnowskie, AZP 103-62/23 Marek Cwetsch s. 248-249
Wylazłów, woj. sieradzkie. Stanowisko 7 B Marek Cwetsch Edward Krause Ryszard Mazurowski s. 252
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szczepanów, st. 5, gm. Brzesko, woj. tarnowskie, AZP 104-63/39 Marek Cwetsch s. 283
Borek, st. 9, gm. Rzezawa, woj. tarnowskie, AZP 103-62/38 Marek Cwetsch s. 291
Borek, st. 10, gm. Rzezawa, woj. tarnowskie, AZP 103-62/39 Marek Cwetsch s. 292
Mokrzyska, st. 2, gm. Brzesko, woj. tarnowskie, AZP 104-63/22 Marek Cwetsch s. 302
Rudka, st. 1, gm. Wierzchosławice, woj. tarnowskie, AZP 103-65/36 Marek Cwetsch s. 309
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sterkowiec, st. 5, gm. Brzesko, woj. tarnowskie, AZP 104-63/37 Marek Cwetsch s. 312
  Zacytuj
 • Udostępnij