Znaleziono 10 artykułów

Waldemar Cudny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Socio-economic transformation of small towns in East Germany after 1990 - Colditz case study Waldemar Cudny s. 33-43
Segmentation and motivations of the attendees’ of the Mediaschool Festival in Łódź, Poland Waldemar Cudny Patrycja Ogórek s. 41-56
Festiwal Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi jako przykład produktu turystycznego - wydarzenie Waldemar Cudny Blanka Gosik Rafał Rouba s. 89-100
The Radegast Station Holocaust Monument - its history, contemporary function and perception in the eyes of tourists and Lodz inhabitants Waldemar Cudny s. 97-106
Dziedzictwo kulturowe łódzkich Żydów i jego rola w rozwoju współczesnej Łodzi i regionu łódzkiego Waldemar Cudny Ewa Kubiak Rafał Rouba s. 117-136
Film festivals in Łódź as a main component of urban cultural tourism Waldemar Cudny s. 131-141
Przemiany w fizjonomii ulicy Piotrkowskiej w Łodzi Waldemar Cudny s. 183-200
Demographic and social changes in the population of Tomaszow Mazowiecki at the period of the economic and political system transformation Waldemar Cudny s. 193-201
Ekospa a zarządzanie doświadczeniem klienta Waldemar Cudny Rafał Rouba s. 365-376
Festiwale muzyczne jako element funkcji kulturalno–rozrywkowej Łodzi Waldemar Cudny Rafał Rouba s. 593-605