Znaleziono 7 artykułów

Mieszko Ciesielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teizm umiarkowany jako integracja teizmu chrześcijańskiego i ateizmu : próba porównania trzech stanowisk w kwestii istnienia Boga Mieszko Ciesielski s. 19-38
Leszek Nowak’s Non-Christian Model of Man and the Interdisciplinarity of the Humanities Mieszko Ciesielski s. 87-112
O metodzie idealizacji i konkretyzacji w filozofi i politycznej liberalizmu Mieszko Ciesielski s. 107-131
Problem ciągłości istnienia Boga Mieszko Ciesielski s. 109-136
O problemie psychofizycznym w sposób metodologiczny Mieszko Ciesielski s. 141-144
Natura–kultura a problem interdyscyplinarności badań Mieszko Ciesielski s. 247-274
Autoreferat z rozprawy doktorskiej pt. Zagadnienie ograniczeń racjonalnego modelu działań ludzkich : próba ujęcia nawykowo-racjonalnego Mieszko Ciesielski s. 393-398