Znaleziono 9 artykułów

Mieczysław Ciećwierz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie się państwowego aparatu nadzoru i kontroli prasy w Polsce w latach 1944-1948 Mieczysław Ciećwierz s. 27-63
Prasa na Białostocczyźnie w latach 1944-1947 Mieczysław Ciećwierz s. 31-49
Polityka prasowa rządu polskiego w latach 1944-1948 Mieczysław Ciećwierz s. 49-64
Ograniczenia treści prasy w okresie PKWN i Rządu Tymczasowego Mieczysław Ciećwierz s. 63-83
Problem papieru gazetowego w latach 1944-1948 Mieczysław Ciećwierz s. 87-98
Rola Ministerstwa Przemysłu i Handlu w społecznym obiegu informacji prasowej w latach 1945-1948 Mieczysław Ciećwierz s. 89-96
Próby neutralizacji propagandy antypolskiej na Zachodzie w latach 1944-1947 Mieczysław Ciećwierz s. 101-113
"Polityka prasowa 1944-1948", Mieczysław Ciećwierz, Warszawa 1989 : [recenzja] Andrzej Kozieł Mieczysław Ciećwierz (aut. dzieła rec.) s. 143-146
"Ograniczenia treści prasy w okresie PKWN i Rządu Tymczasowego", Mieczysław Ciećwierz, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Mieczysław Ciećwierz (aut. dzieła rec.) s. 232