Znaleziono 2 artykuły

Sławomir Chrześcijanek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wezwanie do odnowy życia społecznego w orędziu Miłosierdzia Bożego Sławomir Chrześcijanek Jerzy Gocko s. 99-111
Wezwanie do miłosierdzia w życiu społecznym : studium na kanwie "Dzienniczka" św. Faustyny Kowalskiej i nauczania społecznego Jana Pawła II Sławomir Chrześcijanek Jerzy Gocko s. 185-199