Znaleziono 3 artykuły

Piotr Chrzczonowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Europeizacja prawa karnego materialnego : niektóre aspekty teoretyczne i praktyczne (trójgłos) Janusz Bojarski Piotr Chrzczonowicz Alicja Ornowska s. 7-22
Wybrane problemy zapewnienia skutecznej ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony Piotr Chrzczonowicz Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz s. 33-46
"Disputable Religious Movements and Public Security", Maciej Szostak, London 2013 : [recenzja] Piotr Chrzczonowicz Maciej Szostak (aut. dzieła rec.) s. 221-234