Znaleziono 12 artykułów

Błażej Cecota

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Islam, the Arabs and Umayyad Rulers according to Theophanes the Confessor’s Chronography Błażej Cecota Konrad Figat (tłum.) s. 97-111
"Klątwa na Mahometa i jego opowieści i wszystkich, którzy wierzą w nie!" : prześladowania chrześcijan przez Umajjadów w Syrii na podstawie Chronografii Teofanesa Wyznawcy Błażej Cecota s. 143-152
"Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim", ed. Mirosław J. Leszka, Teresa Wolińska, Warszawa 2011 : [recenzja] Błażej Cecota Teresa Wolińska Mirosław J. Leszka (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Historia proroków i królów. Z dziejów Bizancjum (do połowy VII wieku)", Abū Ğa‘far Muhammad ibn Ğarīr at-Tabarī, z jęz. arab. przetł., wstępem, koment. opatrzył Filip Andrzej Jakubowski, Poznań 2011 : [recenzja] Błażej Cecota Filip Andrzej Jakubowski (aut. dzieła rec.) Abū Ğa‘far Muhammad ibn Ğarīr at- Tabarī (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Posledná vojna antiky. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach [The Last War of antiquity. The avar siege of constantinople, 626, in historical sources]", Martin Hurbanič, Prešov 2009 : [recenzja] Błażej Cecota Martin Hurbanič (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Arabia, Greece and Byzantium. Cultural Contacts in Ancient and Medieval Times. Proceedings of the: International Symposium on the Historical Relations between Arabia, the Greek and Byzantine World (5th century BC – 10th century AD) Riyadh, 6–10 December, 2010", eds A. Al-Helabi, D.G. Letsios, M. Al-Moraekhi, A. Al-Abduljabbar, vol. I–II, Riyadh 2012 : [recenzja] Błażej Cecota A. Al-Abduljabbar (aut. dzieła rec.) A. Al-Helabi (aut. dzieła rec.) M. Al-Moraekhi (aut. dzieła rec.) D. G. Letsios (aut. dzieła rec.) s. 259-267
"Konstantynopol – Nowy Rzym: miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim", red. Mirosław. J. Leszka, Teresa Wolińska, Warszawa 2011 : [recenzja] Błażej Cecota s. 259-265
"Zwierzęta w kulturze literackiej Bizantyńczyków [Animals in Byzantine literary culture] – ̓Αναβλέψατε εἰς τα πετεινὰ...", Anna Kotłowska, Poznań 2013 : [recenzja] Błażej Cecota Anna Kotłowska (aut. dzieła rec.) s. 291-292
"Тактика Льва. Leonis imperatoris Tactica", Лев VI Мудрый, Санкт-Петербург 2012 : [recenzja] Błażej Cecota Лев VI Мудрый s. 292-295
"Армения и страны Южного Кавказа в условиях византийско-иранской и арабской власти", Арсен К. Шагинян, Санкт-Петербург 2011 : [recenzja] Błażej Cecota Арсен К. Шагинян (aut. dzieła rec.) s. 295-299
"A Disputation over a Fragment of the Cross. A Medieval Arabic Text from the History of Christian-Jewish-Muslim Relations in Egypt", ed. Stephen J. Davis, Bilal Orfali and Samuel Noble, Dar el-Machreq, Beyrouth 2012 : [recenzja] Błażej Cecota Stephen J. Davis (aut. dzieła rec.) Samuel Noble (aut. dzieła rec.) Bilal Orfali (aut. dzieła rec.) Dar el-Machreq (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Vizantijskije sočinienija ob Islamie (tieksty pierevodov i kommentarii)", red. Ju. V. Maksimov, Moskwa 2012 : [recenzja] Błażej Cecota Ju. V. Maksimov (aut. dzieła rec.) s. 307-310