Znaleziono 3 artykuły

Paulina Bunio-Mroczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania biograficzne z udziałem klientów instytucji pomocowych : doświadczenia z badań terenowych z nastoletnimi rodzicami z łódzkich "enklaw biedy" Paulina Bunio-Mroczek s. 24-40
Becoming a Teenage Father : Having a Baby as a Turning Point in Biographies of Young Men of Low Socioeconomic Status Inhabiting Poverty Enclaves Paulina Bunio-Mroczek s. 68-88
Być nastoletnim ojcem w łódzkiej enklawie biedy : rodzicielstwo młodych mężczyzn o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w świetle koncepcji „nowego ojcostwa” Paulina Bunio-Mroczek s. 351-373