Znaleziono 3 artykuły

Wojciech Budzisz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spadkobiercy wojewody wileńskiego Dowgirda Wojciech Budzisz s. 23-45
"Rodowód kniaziów Świrskich do końca XVI wieku", Jan Tęgowski, Wrocław, 2011 : [recenzja] Wojciech Budzisz Jan Tęgowski (aut. dzieła rec.) s. 265-269
"Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440–1492", Grażyna Rutkowska, Warszawa, 2014 : [recenzja] Wojciech Budzisz Grażyna Rutkowska (aut. dzieła rec.) s. 269-275