Znaleziono 7 artykułów

Adam Budnikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Otwieranie gospodarki Polski w okresie transformacji a zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Adam Budnikowski s. 5-16
Globalizacja a integracja europejska Adam Budnikowski s. 6-17
Zagrożenia związane z globalizacją i możliwości ich pokonywania Adam Budnikowski s. 17-26
Deficyt w bilansie handlowym - zagrożenia i możliwości poprawy Adam Budnikowski s. 47-57
Handel międzynarodowy a ochrona środowiska Adam Budnikowski s. 95-115
Naturalne bariery wzrostu Adam Budnikowski s. 102-110
Konflikt ekologiczny Północ - Południe Adam Budnikowski s. 114-123