Znaleziono 5 artykułów

Magdalena Budnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walka z analfabetyzmem w Polsce Ludowej i jej realia w świetle wybranych dokumentów Ministerstwa Oświaty oraz Biura Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem (1949–1951) Magdalena Budnik s. 31-41
Cenzura i religia : wpływ Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk na kształt podręczników do religii i innych tekstów religijnych w latach 1948–1955 Magdalena Budnik s. 49-57
Obecność elementów religijnych w elementarzach przed drugą wojną światową i po drugiej wojnie światowej : analiza porównawcza Magdalena Budnik s. 90-103
Eliminacja wątków religijnych w polskich baśniach ludowych w latach 50. XX w : na przykładzie twórczości Hanny Januszewskiej Magdalena Budnik s. 110-123
Abecadło i propaganda : cele jawne i ukryte tekstów do nauki elementarnej dorosłych w latach 1945–1972 Magdalena Budnik s. 265-275