Znaleziono 5 artykułów

Daniel Brzeziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katechumenalny i mistagogiczny charakter roku liturgicznego : historia i teraźniejszość Daniel Brzeziński s. 27-47
Filozoficzne inspiracje teologii wyzwolenia Gustavo Gutierreza Daniel Brzeziński s. 53-74
Stolica Apostolska i kardynał Joseph Ratzinger wobec teologii wyzwolenia : refleksje wokół watykańskich instrukcji z roku 1984 i 1986 Daniel Brzeziński s. 97-108
"Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych" - księga wciąż nie odkryta Daniel Brzeziński s. 123-134
Rok liturgiczny jako anamneza Misterium Chrystusa w świetle Konstytucji o Liturgii świętej Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła katolickiego Daniel Brzeziński s. 277-287