Znaleziono 2 artykuły

Mieczysław Brust

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba rekonstrukcji zasięgu terytorialnego kasztelanii radzimskiej Mieczysław Brust s. 41-59
Etapy rozwoju osadnictwa wczesnośredniowiecznego na obszarze zespołu przedlokacyjnego w Rogoźnie od IX do końca XIV wieku Mieczysław Brust s. 57-87