Znaleziono 5 artykułów

Jan Z. Brudnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Świat na krawędzi", Jan Z. Brudnicki, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Z. Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 72
"Tadeusz Nowak", Jan Z. Brudnicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Jan Z. Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 169
"Logos i historia w prozie Tadeusza Nowaka", Jan Z. Brudnicki, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Z. Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 175
"Jerzy Zawieyski", Jan Z. Brudnicki, Warszawa 1985 : [recenzja] A. Bujnowska Jan Z. Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 192
"Między tradycją a awangardą. Nad Rękopisem dramatów Jerzego Zawieyskiego", Jan Z. Brudnicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 Anna Bujnowska Jan Z. Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 217