Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Bruździński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy ksiądz Piotr Skarga wdawał się w politykę? : wokół sporu o polityczne zaangażowanie ks. Piotra Skargi SI Andrzej Bruździński s. 43-66
Statut i regulamin archiwów kościelnych Andrzej Bruździński s. 162-170
"Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich", Andrzej Bruździński, Kraków 2003 : [recenzja] Anna Baranowska Andrzej Bruździński (aut. dzieła rec.) s. 217-218
Historyk liturgii : ks. dr hab. Józef Andrzej (Wacław) Boguniowski SDS (1933-2007) Andrzej Bruździński s. 367-377
Wkład biskupa Stanisława Karnkowskiego w zastosowanie uchwał Soboru Trydenckiego w diecezji kujawsko-pomorskiej (1567-1581) Andrzej Bruździński s. 439-451