Znaleziono 14 artykułów

Arkadiusz Borowiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza zmian demograficznych na rynku pracy w kontekście pokolenia 50+ Arkadiusz Borowiec s. 11-23
Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych zamówień publicznych w Polsce Arkadiusz Borowiec s. 11-22
Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych jako czynnika kierującego popyt na innowacje w opinii zamawiających Arkadiusz Borowiec s. 11-19
Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych w Polsce Arkadiusz Borowiec s. 22-30
Perspektywy zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych Arkadiusz Borowiec s. 30-39
Badanie postaw przedsiębiorczych związanych z zakładaniem mikroprzedsiębiorstw w Polsce wśród studentów kierunków ekonomicznych Arkadiusz Borowiec s. 40-48
Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Arkadiusz Borowiec s. 47-57
Pożądane kierunki zmian w polskim systemie zamówień publicznych w aspekcie przeciwdziałania praktykom korupcyjnym : współczesne koncepcje przeciwdziałania negatywnym zjawiskom Arkadiusz Borowiec s. 65-73
Formy współpracy małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych Arkadiusz Borowiec s. 81-90
A Model Assessing Innovativeness of Administration Units Awarding Public Contracts as a Tool to Conduct Economic Policy of the State Arkadiusz Borowiec s. 93-114
Outsourcing jako instrument poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych w Polsce Arkadiusz Borowiec s. 251-258
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w rynku zamówień publicznych w świetle badań empirycznych Arkadiusz Borowiec s. 283-291
Bariery informatyzacji polskiego systemu zamówień publicznych Arkadiusz Borowiec s. 347-355
Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w procesie udzielania zamówień publicznych w Polsce w świetle badań empirycznych Arkadiusz Borowiec s. 429-436