Znaleziono 4 artykuły

Krzysztof Bojarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pozycja samorządu lokalnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego Krzysztof Bojarski s. 21-33
Organizacje społeczne i pozarządowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Krzysztof Bojarski s. 26-42
Polityka bezpieczeństwa i bezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym Krzysztof Bojarski s. 53-66
Leksykon samorządu gospodarczego Krzysztof Bojarski Karol Dąbrowski Piotr Janus s. 194-250