Znaleziono 4 artykuły

Beata Bodzioch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gregoriańskie śpiewy procesji palmowej po Soborze Watykańskim II oraz ich polskie odpowiedniki Beata Bodzioch s. 39-56
Redaktorzy "Cantionale ecclesiasticum" jako kontynuatorzy Ksiąg Piotrkowskich Beata Bodzioch s. 113-142
"Cantionale Ecclesiasticum na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", Beata Bodzioch, Lublin 2014 : [recenzja] Czesław Grajewski Beata Bodzioch (aut. dzieła rec.) s. 253-259
"De musica sacra in Polonia. Questiones selectae", t. 1-2, Ireneusz Pawlak, red. ks. Stanisław Garnczarski, Tarnów 2013 : [recenzja] Beata Bodzioch Stanisław Garnczarski (aut. dzieła rec.) Ireneusz Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 486-489