Znaleziono 3 artykuły

Józef Maria Bocheński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura racjonalnej argumentacji: Profesor Józef Maria Bocheński z Fryburga kończy dziewięćdziesiąt lat Józef Maria Bocheński Maria Graczyk s. 163-167
"De virtute militari : zarys etyki wojskowej", J. M. Bocheński, Warszawa : [recenzja] Artur Andrzejuk Józef Maria Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 205-209
Porcja materiału mądrościowego Józef Maria Bocheński Grzegorz Trela s. 261-263