Znaleziono 3 artykuły

Władimir Bożiłow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmienność z wiekiem wybranych fałdów skórno-tłuszczowych u dziewcząt z Bydgoszczy oraz wsi województwa bydgoskiego Iwona Adamczak Władimir Bożiłow Helena Krakowiak Krystyna Nowacka Małgorzata Roślak Henryk Stolarczyk s. 217-235
Zmienność z wiekiem wybranych fałdów skórno-tłuszczowych u chłopców z Bydgoszczy oraz wsi województwa bydgoskiego Iwona Adamczak Władimir Bożiłow Helena Krakowiak Krystyna Nowacka Małgorzata Roślak Henryk Stolarczyk s. 237-254
Częstość występowania wad postawy dzieci bydgoskich w zależności od wieku i wykształcenia rodziców Iwona Adamczak Piotr Biliński Władimir Bożiłow Andrzej Malinowski s. 273-286