Znaleziono 5 artykułów

Krzysztof Biskupski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
ABC czytania Ezra Pound Krzysztof Biskupski (tłum.) s. 161-179
Retoryka klasyczna - dziś Helmut Bonheim Krzysztof Biskupski (tłum.) s. 177-198
Debata i walka Krzysztof Biskupski Jan Józef Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"Czarna przestrzeń. Próba o prozie Juliana Stryjkowskiego", Krzysztof Biskupski, "Odra" R. XII (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Krzysztof Biskupski (aut. dzieła rec.) s. 209
Tradycyjne zasady retoryki Kenneth Burke Krzysztof Biskupski (tłum.) s. 219-250