Znaleziono 1 artykuł

Eugeniusz Biskup

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rozrachunki inteligenckie. Problem adaptacji kategorii krytycznoliterackiej dla potrzeb historii literatury", Eugeniusz Biskup, "Ruch Literacki" nr 4-5 (1988) : [recenzja] Jerzy Domagalski Eugeniusz Biskup (aut. dzieła rec.) s. 246