Znaleziono 3 artykuły

Adam Biedroń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka jednonawowego kościoła z prostokątnym prezbiterium we wczesnym średniowieczu : geneza i znaczenie Adam Biedroń s. 69-114
Uwagi o kościele św. Jana w Gieczu na tle zabudowy Ostrowa Lednickiego i przekazów pisanych Adam Biedroń s. 249-253
Architektura kamienna Ostrowa Lednickiego w świetle badań z lat 1987-1990 Adam Biedroń Teresa Rodzińska-Chorąży Klementyna Żurowska s. 353-360