Znaleziono 5 artykułów

Hermann Bieder

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stanisław Brzozowski jako krytyk literatury rosyjskiej", Hermann Bieder, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Hermann Bieder (aut. dzieła rec.) s. 112
Stanisław Brzozowski jako krytyk literatury rosyjskiej Hermann Bieder Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 117-129
Polszczyzna północnokresowa jako zjawisko kontaktowe polsko-białorusko-litewskie : uwagi metodologiczne Hermann Bieder s. 223-230
Tendencje rozwojowe norm białoruskiego języka literackiego : rusyfikacja, polonizacja czy białorutenizacja? Hermann Bieder s. 301-308
Спроби нормування західнополіcької літературної мікpомови у Білорусі Hermann Bieder s. 429-437