Znaleziono 3 artykuły

Zofia Berdychowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komunikacja specjalistyczna na studiach filologicznych : podstawy lingwistyczne i profile kompetencyjne Zofia Berdychowska s. 61-70
"Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza", Magdalena Olpińska‑Szkiełko, Sambor Grucza, Zofia Berdychowska, Jerzy Żmudzki (Hg.), Frankfurt am Main 2012 : [recenzja] Justyna Duch‑Adamczyk Agnieszka Poźlewicz Zofia Berdychowska (aut. dzieła rec.) Sambor Grucza (aut. dzieła rec.) Magdalena Olpińska‑Szkiełko (aut. dzieła rec.) Jerzy Żmudzki (aut. dzieła rec.) s. 333-336
"Textlinguistik als Querschnittsdisziplin", red. Zofia Berdychowska, Zofia Bilut-Homplewicz, Beata Mikołajczyk, Frankfurt am Main 2013 : [recenzja] Joanna Szczęk Zofia Berdychowska (aut. dzieła rec.) Zofia Bilut-Homplewicz (aut. dzieła rec.) Beata Mikołajczyk (aut. dzieła rec.) s. 430-435