Znaleziono 18 artykułów

Jakub Bartoszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jakub Bartoszewski
Słowo wstępne Jakub Bartoszewski
Słowo wstępne Jakub Bartoszewski s. 1
Słowo wstępne Jakub Bartoszewski s. 3
W kierunku współistnienia: Abbagnanowska propozycja bycia-ze-światem Jakub Bartoszewski s. 15-24
Praca socjalna: rola i zadania – aspekt prawny Jakub Bartoszewski s. 16-21
Społeczeństwo, jednostka, świadomość : recepcja filozofii René Descartes`a Jakub Bartoszewski s. 24-30
Etyka René Descartes'a Jakub Bartoszewski s. 24-30
P roblem strości: instytucje wsparcia społecznego Jakub Bartoszewski s. 35-39
Doktryna religijna i jej implikacje pedagogiczne : krytyczne podejście Jakub Bartoszewski s. 57-70
Kartezjańskie principia filozoficzno-przyrodnicze Jakub Bartoszewski s. 76-86
Możliwość i wolność, Turyn 1956, rozdz. 1, Egzystencjalizm jako filozofia możliwości Nicola Abbagnano Jakub Bartoszewski (tłum.) s. 82-87
Recenzja książki Jakuba Bartoszewskiego: "Wprowadzenie do filozofii Nicola Abbagnano, Kraków 2012" Anna Mroczkowska Jakub Bartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 87
Recenzja książki Jakuba Bartoszewskiego "Człowiek XXI wieku. Recepcja kartezjańskiej filozofii przyrody, Kraków 2012" Iwona Jagielska Jakub Bartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 88
"Introduzione all'esistenzialismo", Nicola Abbagnano : [recenzja] Jakub Bartoszewski Nicola Abbagnano (aut. dzieła rec.) s. 89-92
Sprawozdanie z konferencji "Wychowanie, kształtowanie, formowanie. Czy współczesna pedagogika poradzi sobie bez duchowości?" Jakub Bartoszewski s. 101-102
Kartezjańska nauka o porządku w nowych zasadach filozoficzno-przyrodniczych Jakub Bartoszewski s. 149-160
Mordecai Roshwald - filozofia troski : spojrzenie na problem demokracji w kontekście prawdy Jakub Bartoszewski s. 229-235