Znaleziono 8 artykułów

Romana Barnycz-Gupieniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd budownictwa drewnianego na terenie Szwecji od okresu wędrówek ludów do wczesnego średniowiecza Romana Barnycz-Gupieniec s. 41-53
Znaki na dnach naczyń z dworu obronnego w Orłowie Romana Barnycz-Gupieniec s. 43-56
Typy konstrukcji drewnianych na terenie Norwegii w Średniowieczu Romana Barnycz-Gupieniec s. 49-67
Budownictwo drewniane na terenie Danii w okresie wikińskim i wczesnośredniowiecznym Romana Barnycz-Gupieniec s. 81-95
Budownictwo drewniane na grodzie raciąskim z drugiej połowy XIII w. Romana Barnycz-Gupieniec s. 3, 91-123
Uwagi na marginesie zagadnienia wież drewnianych w rejonie północno-wschodniego Bałtyku Romana Barnycz-Gupieniec s. 125-132
Obronna rezydencja biskupów włocławskich w Subkowach na Pomorzu Romana Barnycz-Gupieniec Tadeusz Grabarczyk Leszek Kajzer s. 1, 137-169
Subkowy, woj. gdańskie Romana Barnycz-Gupieniec Tadeusz Grabarczyk Leszek Kajzer s. 281-282