Znaleziono 7 artykułów

Ewa Baranowska-Prokop

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wskaźniki internacjonalizacji a wskaźniki sukcesu w polskich przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych Ewa Baranowska-Prokop Tomasz Sikora s. 7-17
Analiza modelowa negocjacji offsetowych w warunkach oligopolu bilateralnego : implikacje dla polskiego przemysłu obronnego Ewa Baranowska-Prokop s. 11-22
Wybrane aspekty strategii konkurowania polskich firm wcześnie umiędzynarodowionych w ocenie menedżerskiej Ewa Baranowska-Prokop Tomasz Sikora s. 19-32
Kontrowersje związane z transakcjami offsetowymi jako uwarunkowaną formą wymiany międzynarodowej Ewa Baranowska-Prokop s. 60-77
Relationship Between Competitive Strategies and the Success Perception of Polish Born Globals Ewa Baranowska-Prokop Tomasz Sikora s. 94-113
Barter i transakcje niemonetarne w krajach transformacji systemowej Europy Środkowej i Wschodniej Ewa Baranowska-Prokop s. 160-173
Megamarketing a koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Ewa Baranowska-Prokop s. 167-177