Znaleziono 3 artykuły

Józef Barański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys dziejów Bieżunia w latach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (do 1864 r.) Józef Barański s. 3-26
Oświata elementarna na północnym Mazowszu w świetle reformy szkolnej 1862 roku Józef Barański s. 21-51
Szkoły rzemieślniczo-niedzielne na północnym Mazowszu w okresie Królestwa Polskiego (do 1862 roku) Józef Barański s. 85-113