Znaleziono 10 artykułów

Jacek Banaszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Widukind o saskich początkach : Saxo, Turyng i "Landkaufszene" ("Res gestae Saxonicae", I, 5) : naśladownictwo antycznych wzorów, stara saga plemienna czy wytwór uczoności saskich intelektualistów IX-X wieku? Jacek Banaszkiewicz s. 19-35
Pons mercati, gradus lignei, stepen i inne : uwagi o znak u władzy i prawa słowiańskich miejsc wiecowych Jacek Banaszkiewicz s. 79-89
">>Gerwazy groźny ręką, językiem Protazy<<. Wzorzec bohaterów-dioskurów w >>Panu Tadeuszu<< Adama Mickiewicza i we wcześniejszej tradycji", Jacek Banaszkiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1987) : [recenzja] Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Jacek Banaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 173
Usque in hodiernum diem : średniowieczne znaki pamięci Jacek Banaszkiewicz s. 229-238
Rüdiger von Bechelaren, którego nie chciała Wanda : przyczynek do kontaktu niemieckiej Heldenpik z polskimi dziejami bajecznymi Jacek Banaszkiewicz s. 239-247
Gall jako historyk poważny, czyli dlaczego dzieje i Bolesława Chrobrego, i Boleslawa Krzywoustego są prawdziwe i niegroteskowe Jacek Banaszkiewicz s. 399-410
Jedność porządku przestrzennego, społecznego i tradycji początków ludu : (uwagi o urządzeniu wspólnoty pleminno-państwowej u Słowian) Jacek Banaszkiewicz s. 445-466
Archetypy i historia : uwagi o Polskich dziejach bajecznych Wincentego Kadłubka Jacka Banaszkiewicza Grzegorz Myśliwski Jacek Banaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 541-551
"Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi", Jacek Banaszkiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Roman Michałowski Jacek Banaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 785-790
"Kronika Dzierzwy XIV-wieczne kompedium historii ojczystej", Jacek Banaszkiewicz, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jacek Banaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 854