Znaleziono 9 artykułów

Marian Banaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Radomskie "Wici" Marian Banaszek s. 5-15
"Gazeta Radomska" (1884-1917) Marian Banaszek s. 21-36
"Gazeta Kielecka" (1870-1945) : jej ideowo-polityczne i edytorskie przemiany Marian Banaszek s. 35-47
Polska prasa zakładowa : (funkcje, charakterystyka, klasyfikacja i periodyzacja) Marian Banaszek s. 53-68
Początkowe szkoły kolejowe w Królestwie Polskim i na Białostocczyźnie w latach 1875-1920 Marian Banaszek s. 59-89
Henryk Hugon Wróblewski (1850-1915) Marian Banaszek s. 101-107
"Informator Prasy Polskiej", oprac. zb., Warszawa 1992 : [recenzja] Marian Banaszek s. 131-134
"Radomskie >>Wici<<", Marian Banaszek, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1984) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Marian Banaszek (aut. dzieła rec.) s. 212
Tradycje i dorobek Towarzystwa Miłośników Ostrowca w zakresie ochrony zabytków techniki Marian Banaszek s. 743-745