Znaleziono 2 artykuły

Monika Baer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od „kłopotliwych związków” do „wspólnoty krytyków”? : antropologia i studia genderowe Monika Baer s. 37-52
Pułapki tożsamości : kilka uwag o kategoriach płci w narracjach gender studies Monika Baer s. 119-132