Znaleziono 2 artykuły

Anna Arkuszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie ze spotkania naukowego pt. Getto łódzkie – Litzmannstadt Getto – wychodzenie z niepamięci, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 16 marca 2011 r. Anna Arkuszewska s. 213-214
"Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu", red. Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, Łódź 2010 : [recenzja] Anna Arkuszewska s. 241-244