Znaleziono 1 artykuł

Kazimierz Arłamowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zamek w Przemyślu w XVI w.", Kazimierz Arłamowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Kazimierz Arłamowski (aut. dzieła rec.) s. 176