Znaleziono 6 artykułów

Jakob Altmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2015 roku Jakob Altmann s. 75-77
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2015 roku Jakob Altmann s. 79-81
Rola posłowia w przekładzie „Herztier“ Herty Müller na język czeski Jakob Altmann s. 123-137
Niemieckie composita jako jednostki słowotwórcze nacechowane kulturowo w przekładzie na językpolski = German compound words as culturally marked word-formation units and their translation into Polish Jakob Altmann s. 327-350
Indeks autorów Jakob Altmann s. 413-418
Indeks tłumaczy Jakob Altmann s. 419-420