Znaleziono 3 artykuły

Beata Afeltowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Peryfrazy ojkonimów polskich Beata Afeltowicz s. 7-27
Nazwa własna jako tekst kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego Beata Afeltowicz s. 73-80
Mitonim «gryf» w nazewnictwie Pomorza Zachodniego Beata Afeltowicz s. 133-146