Znaleziono 7 artykułów

Adam Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ opodatkowania dochodu na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw Adam Adamczyk s. 7-18
Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego Adam Adamczyk Dawid Dawidowicz s. 25-36
Innowacyjność polskich regionów a ich rozwój gospodarczy Adam Adamczyk s. 83-93
"Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw", Adam Adamczyk, Szczecin 2013 : [recenzja] Beata Zofia Filipiak Adam Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 203-205
Wykorzystanie bodźców podatkowych wspierających działalność B+R przedsiębiorstw w aspekcie międzynarodowej konkurencji podatkowej Adam Adamczyk s. 359-366
Badanie zróżnicowania rozwoju ekonomicznego powiatów województwa zachodniopomorskiego Adam Adamczyk Sławomir Franek s. 405-417
Zjawisko luki podatkowej w kształtowaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorstw Adam Adamczyk s. 601-611