Znaleziono 5 artykułów

Tomasz Adamczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego za okres od 22 marca 2014 roku do 28 marca 2015 roku Tomasz Adamczak s. 255-258
XIV Społeczna Kwesta na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków 31 października-1 listopada 2015 roku Tomasz Adamczak s. 259-260
Nabytki Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego w 2015 roku Tomasz Adamczak s. 261-264
Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego za okres od 19 maja 2012 r. do 16 marca 2013 r. Tomasz Adamczak s. 301-304
Nabytki przekazane do zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego w 2013 r. : spuścizna po Janie Himilsbachu i inne Tomasz Adamczak s. 305-322