Znaleziono 1 artykuł

Володимир Баран

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Репресії сталінського режиму щодо Римсько-католицької церкви на Волині і в Східній Галичині у 1939–1941 рр. Володимир Баран s. 49-63