Znaleziono 1 artykuł

Г. А. Аманова

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Стих русских переводов из корейской поэзии (1950-1980-е годы)", С. И. Кормилов, Г. А. Аманова, Москва 2014 : [recenzja] Oleg Fiedotow Г. А. Аманова (aut. dzieła rec.) С. И. Кормилов (aut. dzieła rec.) s. 333-336